Важни телефони
Код за автоматично избиране от цялата страна - 06151

Наименование

Телефон

   

Автогара Елена

25-00, 0887 404 014

   

Община Елена

62-61, 61-43

   

Общински туристически информационен център

74-30

   

Архиерейско наместничество

0894 353543

   

Бюро по труда

52-48

   

Вестник „Еленска трибуна”

60-33

   

ВиК-Йовковци

54-56

   

Градска библиотека

64-51

   

Целодневна детска градина „Радост”

64-36

   

Детска педагогическа стая

61-77

   

Детска ясла

63-74

   

Дирекция "Социално подпомагане"

63-59, 68-52

   

Териториално поделение Държавно горско стопанство Буйновци

66-80

   

Териториално поделение Държавно горско стопанство Елена

62-12

   

„ЕНЕРГО-ПРО-мрежи” АД

070016161

   

ЖП гара Горна Оряховица

0618/26-118

   

Музеен комплекс "Даскалоливницата"

61-29

   

Къща музей "Иларион Макариополски"

53-14

   

Общинска служба ”Земеделие”

64-43

   

Общински съвет - Елена

65-57

   

Подстанция

63-53

   

Пътна помощ

0879032714-Матеев

0878419558-Славов

   

Районен съд

62-53 -деловодство

   

Районна пощенска станция

65-90, 61-68

   

Районна прокуратура

61-94

   

Районна служба "ПБЗН"

64-21; 62-11

   

Районно управление „Полиция”

61-77

   

СОУ "Иван Момчилов”

62-50

   

НУ „Иларион Макариополски”

62-47

   

ТД "Чумерна-1901"- гр. Елена

0896 693169

 

 

Читалище "Напредък-Елена-1863"

70-83