Бюджет 2019

Тримесечен отчет за касово изпълнение към 31.12.2019
13.04.2020
Тримесечен отчет за касово изпълнение към 31.12.2019 г. Обяснителна записка - капиталови разходи Обяснителна записка - СЕС Обяснителна записка - МДТ Обяснителна записка - бюджет Отчет капиталови разходиОтчет капиталови разходи по обекти

Отчет за 2019 година - транспорт
26.03.2020

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНАТА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
09.03.2020
Анализ за 2019 година

Месечен отчет 12.2019 година
15.01.2020
Месечен отчет Месечен отчет - ДЕС Месечен отчет - ДМП Месечен отчет - К33 Месечен отчет - КСФ Месечен отчет - РА Справка просрочия

Месечен отчет 11.2019 година
16.12.2019
Месечен отчетМесечен отчет - ДЕСМесечен отчет - ДМПМесечен отчет - К33Месечен отчет - КСФМесечен отчет - РАСправка просрочия

Месечен отчет 10.2019 година
14.11.2019
Месечен отчет 10.2019 година