Съобщения за местни данъци и такси

Списък на длъжници 18.06.2020 година
18.06.2020

Списък на длъжници 05.02.2020 година
05.02.2020

Списък на длъжници 09.08.2019 година
09.08.2019

Списък на длъжници 09.08.2019 година
09.08.2019

Списък на длъжници 08.07.2019 година
08.07.2019

Списък на длъжници 13.05.2019 година
13.05.2019