Бюджет 2017

Решение № 77 от 28.06.2018 г. на Общински съвет Елена
12.07.2018

Годишен отчет за 2017 г.
22.04.2018

Тримесечен отчет 12.2017 г.
28.01.2018

Отчет за 12.2017 година
28.01.2018

Отчет за 11.2017 година
19.12.2017

Отчет за 10.2017 година
13.11.2017