Избори за Европейски Парламент 2014

ЗАПОВЕД № РД.02.05-258 гр. Елена, 15.05.2014 г.
15.05.2014
ЗАПОВЕД  № РД.02.05-258гр. Елена, 15.05.2014 г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс, с цел осигуряване на нормална обстановка по време на произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., РАЗПОРЕЖДАМ:1. ЗАБРАНЯВАМ ПРОДАЖБАТА на алкохолни напитки в магазини, заведения за хранене и питейни заведения, както и употребата им на обществени места в продължение на целия изборен ден - от 0:00 часа до 24:00 часа на 25 май 2014...

Обучение на СИК за произвеждане на избори за членове на европейския парламент от Република България на 25 май 2014г.
15.05.2014
Община ЕЛЕНА уведомява членовете на секционните избирателни комисии, за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014г., че на 19 май 2014г. (понеделник) от 14,00 часа в Голямата зала на общинска администрация Елена ще се проведе обучение. Обучението е задължително за председателите, заместник председателите и секретарите на  секционните избирателни комисии. Желателно е да присъстват всички членове на комисиите. Обучението ще се извърши от представители на Районната избирателна комисия – Велико Търново.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
14.05.2014
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България (чл.39, ал.1 от ИК)Секция 001, Секция 002, Секция 003, Секция 004, Секция 005, Секция 006, Секция 011, Секция 016, Секция 017, Секция 018, Секция 020, Секция 021 - с. Долни Марян, Секция 021 - с. Марян, Секция 026,

ЗАПОВЕД № РД.02.05 - 222 гр. Елена, 28.04.2014 г.
28.04.2014
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 181, ал. ал. 1 и 3 от Изборния кодекс, чл. 8, ал. 1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., с цел създаване на ред, синхрон и равнопоставеност при провеждане на предизборните събрания и митинги,ОПРЕДЕЛЯМ:1. СЛЕДНИТЕ места за предизборни събрания:1.1. в град ЕЛЕНА: Народно читалище “Напредък - Елена - 1863”.1.2. в кметствата и населените места: Читалището или Клуба на съответното село.2. СЛЕДНИТЕ места за предизборни митинги:2.1. в град Елена:...

ЗАПОВЕД № РД.02.05 - 213 гр. Елена, 24.04.2014 г.
24.04.2014
ЗАПОВЕД № РД.02.05 - 213гр. Елена, 24.04.2014 г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 181-186 от Изборния кодекс, във връзка с предстоящото произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., НАРЕЖДАМ:І. По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от...

Избирателни списъци за провеждане на избори за европейски парламент на 25.05.2014 г. - част II
24.04.2014
                             ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)      за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България                             (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)    Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО,     община ЕЛЕНА,    населено място С.КАМЕНАРИ,                                   секция № 017    Адрес на избирателната секция: с. Каменари - Ритуална зала                     ----------------------------------------------------                                            Име                     ----------------------------------------------------                             Кристофър Гарууд Грийнуел                             Саймън Лий Силкок                     Кмет/кметски наместник:                          Секретар:Секция 017