Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица

Проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”, Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011/015
11.06.2015
До края на месец юни 2015 година приключват дейностите по проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”. До момента дейностите по изработка и разпространение на рекламни материали и посещения на борси/изложения 100% са изпълнени. В края на месец април 2015 година в град Елена се проведе Специализиран туристически форум,  на който Община Елена беше домакин. С провеждането на форума беше поставено началото на съвместната работа за развитие на туризма в трите общини Елена, Лясковец и Златарица.              Приключването на проекта ще бъде отбелязано с провеждането на заключителна пресконференция на 24.06.2015 година от 14 часа  в сградата на Община Елена, на...

Проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”, Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011/015
15.05.2015
На 29 и 30 април 2015 година в град Елена се проведе Специализиран туристически форум по Проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”,  на който Община Елена беше домакин. На форума участваха туроператори, представители на туристическия бизнес и представители на местните администрации от трите общини - Елена, Лясковец и Златарица. Събитието беше с фокус обсъждане на възможностите и перспективите за сътрудничество в региона и обособяването му в една привлекателна туристическа дестинация. Акцентът на форума беше насочен към повишаване и обогатяване на сътрудничеството между трите партньорски общини, бизнеса и туроператорите. Ръководителят на...

Проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”, Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011/015
16.04.2015
Част от дейностите по проекта до края на месец април ще бъдат изпълнени. Рекламната кампания в TV ефир и радиореклама приключи до средата на м. април. От 01.04 до 04.04.2015 година трите общини участваха на Международна туристическа борса "Културен туризъм" – Велико Търново. Всеки ден на изложението присъстваха по двама представители, които рекламираха туристическия продукт, разработен по проекта. Нашият щанд успя да привлече вниманието на много посетители. В момента върви подготовка за участие на туристическа борса "Вашата ваканция " – Бургас. Периода на провеждане е от 20.04.2015 до 21.04.2015 година. На борсата ще бъдат изпратени двама участници с цел представяне на дестинация Елена – Лясковец – Златарица.От 29.04.2015 до...

Проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”, Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011/015
23.03.2015
Всеки миг е от значение, когато си в Елена, Лясковец и Златарица. Времето спира, докато се наслаждаваш на вълшебната природа, възрожденската архитектура, живите традиции и на изключителното гостоприемство на местните хора.Това искаме да усети всеки един от гостите на дестинация Елена – Лясковец – Златарица. С изработените рекламни материали, туристически пакети и участия на борси в България и чужбина целта е да покажем  културно-историческото наследство, природните забележителности и местни специалитети на посетители не само от България, но и от чужбина. На 19.02.2015 година беше открито Туристическо изложение Holiday World – Прага, Чехия. Това е най-голямото туристическо изложение в Чехия, предназначено за...

Проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален туристически продукт – туристическа дестинация Елена- Лясковец – Златарица”
26.02.2015
Към края на февруари дейностите по проекта се изпълняват ритмично и в определените срокове. Не само, няма забавяне на дейности, но и изпълнението на всяка една от тях е в синхрон с останалите. За периода края на януари – февруари са приключени по-голяма част от поставените ни задачи, а именно: Дейност 4 - Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации. През месец февруари са изработени брошура и пътеводител на туристическа дестинация Елена-Лясковец-Златарица. Започнаха излъчвания в ТВ ефир, радиореклама, публикации в български и румънски издания.Дейност 5 - Участия в събития (международни, национални или...

Проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален туристически продукт – туристическа дестинация Елена- Лясковец – Златарица
23.01.2015
За периода края на декември - януари е работено интензивно от членовете на екипа по проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален туристически продукт – туристическа дестинация Елена- Лясковец – Златарица”, Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011/015През месец декември бяха разработени три туристически пакета: Културен туризъм „Възрожденска архитектура, култура и бит", "Кухня от старото време (Кулинарната магия на българите) и "Природни забележителности и еко маршрути". Те отразяват уникалната история и култура на Община Елена и регионалните й партньори - Лясковец и Златарица. Тук са включени продукти и обекти, които са най-атрактивни. След разработването на гореспоменатите туристически пакети ще бъде разработена...