Реализирани
Личен асистент и домашен помощник по ПМС 322 от 22.12.2017
13.12.2017
 
За 2018 г. по ПМС-то са назначени 80 лични асистента и 1 домашен помощник. От услугата са се възползвали приблизително над 100 потребителя. Осигуряват се грижи в семейна среда на лица и деца с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянно обгрижване в ежедневието си и постигане на социална адаптивност.