Реализирани
Модерна социална инфраструктура – по-добри условия за децата с увреждания и техните семейства в община Елена, по ОП Региони в растеж“
12.12.2017
 
В края на 2017 година стартира проект „Модерна социална инфраструктура – по-добри условия за децата с увреждания и техните семейства в община Елена“, по ОПРР със срок за изпълнение 12 месеца. В резултат от неговото изпълнение е създадена база на първия етаж на ученическото общежитие на СУ “Ив. Момчилов“ гр. Елена, преустроени са две от помещенията в психосензорна стая и кътове за почивка и за трудотерапия на деца с увреждания. Обособени са: зала за кинезетерапия и психомоторика, зала за логопед и психолог, лекарски кабинет, зала за групова работа, санитарни помещения и такива за персонал. Ремонтирано е и дворното пространство, оформен е кът за работа на открито, подходящ за деца с увреждания. Изградени са детски съоръжения за игри и занимания, обособена е зона за трудотерапия и градинка за растения. Монтирана е ограда, осигурено е видеонаблюдение, поставена е бариера за контрол на достъпа. Стойността на изплатената БФП е 91 912,40 лв.