ОБЯВИ
ОБЯВА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. ЕЛЕНА
16.08.2019
 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020 г. ЗА ОБЩИНА ЕЛЕНА

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр. ЕЛЕНА съобщава, че ще се проведе второ заседание на комисията, назначена на основание чл.37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, на 19.08.2019 г. от 10:30 часа в залата на Общинската служба.

инж. ЦВЕТАНКА КЪНЧЕВА
НАЧАЛНИК ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ