Местни избори 2019

Цени за партии, коалиции и инициативни комитети, които ще публикуват предизборни материали в общинския вестник Еленска трибуна
13.09.2019

Покана за провеждане на консултации за състава на секционните избирателни комисии
12.09.2019
  ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА: ПАРТИЯ „ГЕРБ” КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО“ ПАРТИЯ „ДПС” ПАРТИЯ „ВОЛЯ” КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ Относно: Покана за провеждане на консултации за състава на секционните избирателни комисии (СИК) с парламентарно представените партии и коалиции в 44-то НС и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В изпълнение на разпоредбите на чл. 91 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 1029 -...

Избирателен списък за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
12.09.2019
Избирателен списък

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019
10.09.2019
  Списък на кметствата, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства в Община Елена На основание Указ № 163 от 10.07.2019 г. на Президента на Република България, /обн. ДВ бр. 56/16.07.2019 г./ за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., по силата на § 153 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс (ДВ, бр. 39 от 2016 г.) и Таблица на българските граждани на ГД "ГРАО" към МРРБ, към 16 юли 2019 г., в посочените кметства – Беброво, Константин и Майско ще се произведат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането...

ЗАПОВЕД № РД.02.05-534 - места за обявяване на избирателни списъци
04.09.2019
  На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс, предвид предстоящото произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., ОПРЕДЕЛЯМ: 1.Следните места за обявяване на избирателните списъци: Секция № Населено място Място на обявяване на списъка 001 - Елена - Витрината на магазин – аперитив на ул. „Васил Левски” № 32 002 - Елена - Витрината на бивш хранителен магазин на ул. „Й. Й. Брадати” № 38 003 - Елена - Витрината на Клуб на пенсионера 004 - Елена - Витрината на бивш хранителен магазин на ул. „Ив. Момчилов” № 17 005 - Елена -...

ЗАПОВЕД № РД.02.05-531 - избирателни секции
02.09.2019
  На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., ОБРАЗУВАМ: 1.ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., съгласно приложението, което е неразделна част от настоящата заповед. 2.Утвърждавам НОМЕРАТА НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ в общината в съответствие с Решение № 570-МИ/26.07.2019 г. на Централната избирателна комисия, съгласно приложението. 3.Настоящата заповед с приложението към нея да се обяви публично чрез: оповестяване на сайта на община Елена, публикуване...