Бюджет 2019

Тримесечен отчет за касово изпълнение към 30.06.2019 г.
30.07.2019
Тримесечен отчет за касово изпълнение към 30.06.2019 г. Обяснителна записка - капиталови разходи Обяснителна записка - СЕС Обяснителна записка - МДТ Обяснителна записка - бюджет Отчет касово изпълнение     

Месечен отчет 06.2019 година
17.07.2019
Месечен отчет 06.2019 година

Месечен отчет 05.2019 година
20.06.2019
Месечен отчет 05.2019 година

Месечен отчет 04.2019 година
16.05.2019
Месечен отчет 04.2019 година

Тримесечен отчет за касово изпълнение към 31.03.2019 г.
07.05.2019
Касово изпълнение 31.03.2019 г. Обяснителна записка - капиталов разход Обяснителна записка - бюджет Отчет за касовото изпълнение

Месечен отчет 03.2019 година
16.04.2019
Месечен отчет 03.2019 година