Бюджет 2018

Решение за приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2018 година
03.07.2019
Решение № 73 / 27.06.2019 г. относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Елена за 2018 г., отчет за изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи за 2018 г., отчет на сметките за средства от ЕС на Община Елена за 2018 г. и отчет за състоянието на общинския дълг за 2018 г. приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 3, приложение № 4, приложение № 5, приложение № 6, приложение № 14, протокол

Отчет 2018 година - транспорт
27.03.2019
Отчет 2018 година - транспорт

Анализ на финансовото състояние на Община Елена през 2018 година
06.03.2019
Анализ на финансовото състояние на Община Елена през 2018 година

Месечен отчет 12.2018 година
13.01.2019
 Месечен отчет 12.2018 година

Месечен отчет 11.2018 година
18.12.2018
Месечен отчет 11.2018 година

Месечен отчет 10.2018 година
15.11.2018
Месец октомври  Месец октомври ДСЕ Месец октомври ДМП Месец октомври КЗЗ  Месец октомври КСФ  Месец октомври РА Обяснителна записка