Заповеди

Заповед № РД.02.05-642 - граници на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси
21.10.2019
Заповед № РД.02.05-642

Заповед № РД 02.02-641 - временна организация на движението в двете посоки на път VTR1079 Елена - Лазарци - Мийковци
18.10.2019
I. Да се въведе временна организация на движението (ВОД) при спазване на изискванията на Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, както следва: 1. Затваря се за движение на моторни превозни средства (МПС) - в двете посоки - път VTR1079 Елена - Лазарци - Мийковци, при км от 3+250 до км 3+350 (мост на ул. „Майтанеци“, гр. Елена). 2. Движението на МПС да се извършва по обходен маршрут: - Посока юг - към с. Буйновци: от гр. Елена - път III-662 /Твърдица - Елена/...

Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново
04.10.2019
Заповед № ПО-09-421 от 30.09.2019 г. - с. БойковциЗаповед № ПО-09-422 от 30.09.2019 г. - с. Илаков рътЗаповед № ПО-09-423 от 30.09.2019 г. - с. БлъсковциЗаповед № ПО-09-424 от 30.09.2019 г. - с. МайскоЗаповед № ПО-09-425 от 30.09.2019 г. - с. КостелЗаповед № ПО-09-426 от 30.09.2019 г. - с. ЧакалиЗаповед № ПО-09-427 от 30.09.2019 г. - с. РуховциЗаповед № ПО-09-428 от 30.09.2019 г. - с. Дебели рътЗаповед № ПО-09-454 от 30.09.2019 г. - с. МийковциЗаповед № ПО-09-455 от 30.09.2019 г. - с. КаменариЗаповед № ПО-09-456 от 30.09.2019 г. - гр. ЕленаЗаповед № ПО-09-457 от 30.09.2019 г. - с. ПалициЗаповед №...

Заповед № РД.02.05-586
30.09.2019
Заповед № РД.02.05-586   Протокол

ЗАПОВЕД № РД.02.05-503
03.09.2019
  В община Елена е постъпило заявление с рег. № РД.02.15-253/13.08.2019 г. от Сийка ………. Панайотова, Панайот ………….. Панайотов и Пепа ………… Стоянова, собственици на недвижим имот, находящ се на административен адрес: гр. Елена, ул. „Георги Сава Раковски“ № 3. В подаденото заявление собствениците по категоричен начин заявяват желанието си да бъде заличена регистрацията по постоянен и настоящ адрес на лицето Даниел …………. Райков с ЕГН ********** от цитирания по-горе имот. На основание чл.99б от Закона за гражданската регистрация, във връзка с чл.140а от Наредба№ РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация е издадена...

ЗАПОВЕД № РД.02.05-521 - удължено работно време на хранителен магазин с. Руховци
28.08.2019
Заповед № РД.02.05-521