НОВИНИ

В ЕЛЕНА НАЗНАЧИХА ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ ЗА ПОДКРЕПА НА ИНВАЛИДИ И САМОТНО ЖИВЕЕЩИ
01.04.2020
  Община Елена назначи от днес 17 домашни помощници по Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“. При усложнената ситуация от COVID-19 тази асистентска подкрепа за най-нуждаещите се е от важно значение и затова от общината побързаха със стартирането й. До десет дни ще бъдат назначени и останалите седем домашни помощници, тъй като договорът на общината с Агенцията по заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда“ В.Търново е за 24 работни места на 4-часова дневна заетост. Домашните помощници ще обслужват 24 потребители за срок от девет месеца. От подадените 44 заявления, след проверка от Дирекция „Социално подпомагане“ в Елена, асистентска подкрепа получиха...

УЧИТЕЛКА ОТ ГРАД ЕЛЕНА С ПОСЛАНИЕ ОТ ЕДИН „УСМИХНАТ“ ПРОЗОРЕЦ
31.03.2020
  Прозорецът на една спретната къща до автогарата в Елена с кокетно дворче отпред, от десет дни насам се „усмихва“ с послание към хората, за които нито опасният вирус, нито извънредното положение се вписват в нормалния им начин на живот. „Усмихни се! И това ще мине!“ намига човечето и някак ти става по-ведро на душата. Закачливата идея хрумва спонтанно на стопанката на къщата. Даниела Кънчева е от широко скроените, силно позитивни личности. Учител и скаут са нейното призвание за цял живот. Тя е старши начален учител в с. Майско и клубен водач на еленските скаути, председател на клуба, учреден преди четири...

КОНКУРС ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА КНИГОИЗДАВАНЕТО И КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2020 ГОДИНА
30.03.2020
ОБЩИНА ЕЛЕНА И ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА КНИГОИЗДАВАНЕТО И КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2020 ГОДИНА В изпълнение на Правилата за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в община Елена, приети с Решение № 40/30.04.2014 г. на Общински съвет – Елена, се обявява настоящият конкурс при следните УСЛОВИЯ: 1. Община Елена подпомага на конкурсен принцип проекти и инициативи в областта на книгоиздаването и книгоразпространението. 2. Финансира се издаването на творби, свързани с историята и развитието на Елена. 3. Приемат се и проектни предложения за реализация на възстановки, спектакли, концерти, филми,...

ПРИЕМНИ НА СЛУЖИТЕЛИ НА НОИ В БЮРОТО ПО ТРУДА В ЕЛЕНА НЯМА ДА ИМА ДО 13 АПРИЛ 2020 ГОДИНА
20.03.2020
  До 13 април се преустановяват приемните в Бюрото по труда в Елена на служители на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт във В.Търново по въпроси, свързани с обезщетенията за безработица и пенсии. Преустановяването на дейността е във връзка с обявеното на 13 март 2020 г. от Народното събрание извънредно положение, поради нарастващото разпространение на вирус COVID-19 и предприемане на мерки за неговото ограничаване на територията на Република България, дадените задължителни указания със Заповед №РД-01-122/11.03.2020 г., допълнена със Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и Заповед №Ц1015-04-8/16.03.2020 г. на директора на ТП на НОИ- Велико Търново. Гражданите, ако имат персонален идентификационен код...

ЕНЕРГО-ПРО УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА СМЕТКИТЕ ПРЕЗ МАРТ ЗА БИТОВИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
19.03.2020
  Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната ЕНЕРГО-ПРО предоставя възможност за допълнителен 10-дневен срок на свои-те битови клиенти, в който те могат да заплатят сметките си за електроенергия с падеж след 13 март 2020 г. Това е поредната мярка, която цели избягването на масово струпване на хора в едно помещение, каквито са и клиентските центрове, където компанията приема плащания от голяма част от своите клиенти. Компанията ще се обърне и към Български пощи за сътрудничество и информи-ране за удължения срок на плащане специално на възрастните хора в по-малките населени места. ЕНЕРГО-ПРО предоставя редица безкасови начини за плащане на...

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ДО СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ ПО СЛУЧАЙ СВЕТОВНИЯ ДЕН НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА
17.03.2020